Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) dhe Enterprise Europe Network Albania (EEN-Albania) ne cilësinë e bashkëorganizatorit, ju fton të bëheni pjesë e eventit online 𝐈𝐓𝐦𝐚𝐭𝐜𝐡 – 𝐯𝐢𝐫𝐭𝐮𝐚𝐥 𝐈𝐓/𝐈𝐂𝐓 𝐜𝐨𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐚𝐲 𝟐𝟎𝟐𝟏, datë 𝟐𝟓 𝐌𝐚𝐣 𝟐𝟎𝟐𝟏.
Eventi do të mbledhë së bashku kompani, institucione kërkimore, investitorë me qëllim shkëmbimin e informacioneve mbi sektorin ICT, si edhe zhvillimin e takimeve B2B me fokus krijimin e kontakteve dhe partnertiteve të biznesit.
Për asistencë mbi mënyrën e regjistrimit kontaktoni në adresën e emailit info@aida.gov.al ose info@een.al.