Komisioni Evropian dhe Enterprise Europe Network, ka publikuar anketën me qëllim mbledhjen e informacioneve se si pandemia COVID -19 ka ndikuar në aktivitetin e sipërmarrjeve.

Ftohen të gjitha bizneset e vogla dhe të mesme  të marrin pjesë në këtë anketim dhe të ndajnë eksperiencat e tyre mbi mënyrën sesi po përballen me efektet e pandemisë COVID-19.

Bizneset që marrin pjesë në anketim mund të kërkojnë mbështetje të mëtejshme nga rrjetet ekzistuese të mbështetjes së biznesit në Evropë. Për ta bërë këtë, kompanitë mund të paraqesin adresën e tyre të kontaktit në fund të anketës.

Linkun e anketës e gjeni:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SCD-Covid19?fbclid=IwAR1C1YdA6uOHOCXwRlDdWpJj9yun0aq8bWnsAimeZrHSKCEArTZVxtaoR5Y