Author Archives: Enterprise Europe Network - Albania

About Enterprise Europe Network - Albania

Enterprise Europe Network - Albania

13 Sep
0

Ftesë për pjesëmarrje në aktivitetin “Map Expo”, datë 27-28 Tetor 2021

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) dhe Enterprise Europe Network –Albania (EEN-Albania), në cilësinë e bashkëorganizatorit, ju ftojnë të bëheni pjesë e aktivitetit “𝐌𝐚𝐩 𝐄𝐱𝐩𝐨” 𝐝𝐚𝐭ë 𝟐𝟕-𝟐𝟖 𝐓𝐞𝐭𝐨𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟏. Max Expo është event ndërkombëtar i fokusuar në sektorin e ...

Read More
09 Sep
0

Ftesë për pjesëmarrje në eventin “Green Days”, datë 12 -15 Tetor 2021

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) dhe Enterprise Europe Network –Albania (EEN-Albania), në cilësinë e bashkëorganizatorit, ju ftojnë të bëheni pjesë e aktivitetit “𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧 𝐃𝐚𝐲𝐬”, 𝐝𝐚𝐭ë 𝟏𝟐 -𝟏𝟓 𝐓𝐞𝐭𝐨𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟏. Ky event do të zhvillohet online dhe fizikisht në ...

Read More
07 Sep
0

Ftesë për pjesëmarrje në eventin “WEgate Summit”, 7 Tetor 2021

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) dhe Enterprise Europe Network –Albania (EEN-Albania), në cilësinë e bashkëorganizatorit, ju ftojnë të bëheni pjesë e aktivitetit online “𝐖𝐄𝐠𝐚𝐭𝐞 𝐒𝐮𝐦𝐦𝐢𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟏” datë 7 Tetor 2021. Samiti WEgate 2021 do të mbështesë gratë sipërmarrëse, ...

Read More
07 Sep
0

EEN-Albania ju fton të plotësoni pyetësorin “SME Feedback”

𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 –𝐀𝐥𝐛𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐣𝐮 𝐟𝐭𝐨𝐧 𝐭ë 𝐩𝐥𝐨𝐭ë𝐬𝐨𝐧𝐢 𝐩𝐲𝐞𝐭ë𝐬𝐨𝐫𝐢𝐧 “𝐒𝐌𝐄 𝐅𝐞𝐞𝐝𝐛𝐚𝐜𝐤” Ky pyetësor i drejtohet sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme shqiptare (NVM), të cilat janë të përfshira ose synojnë tregjet ndërkombëtare në Europë dhe me gjerë. Pyetësori do të ...

Read More
02 Sep
0

Ftesë për pjesëmarrje në eventin “Meet in Italy for Life Science”datë 29 Shtator -1 Tetor

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) dhe Enterprise Europe Network Albania (EEN-Albania), në cilësinë e bashkëorganizatorit, ju ftojnë të bëheni pjesë e takimeve online dhe fizike që do të zhvillohen në eventin “𝐌𝐞𝐞𝐭 𝐢𝐧 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐲 𝐟𝐨𝐫 𝐋𝐢𝐟𝐞 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞𝐬” datë ...

Read More
25 Aug
0

Ftesë për pjesëmarrje në eventin “Expo Cook 2021”, datë 28-30 Shtator

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) dhe Enterprise Europe Network Albania (EEN-Albania), në cilësinë e bashkëorganizatorit, ju ftojnë të bëheni pjesë e takimeve që do të zhvillohen në panairin virtual “𝐄𝐱𝐩𝐨 𝐂𝐨𝐨𝐤 𝟐𝟎𝟐𝟏”, 𝐝𝐚𝐭ë 𝟐𝟖-𝟑𝟎 𝐒𝐡𝐭𝐚𝐭𝐨𝐫 Regjistroni profilin e ...

Read More
23 Aug
0

Ftesë për pjesëmarrje në eventin “The Iceland Fisheries Exhibition”, datë 15-16 Shtator 2021

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) dhe Enterprise Europe Network Albania (EEN-Albania), në cilësinë e bashkëorganizatorit, ju ftojnë të bëheni pjesë e takimeve që do të zhvillohen në “𝐓𝐡𝐞 𝐈𝐜𝐞𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐅𝐢𝐬𝐡𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐄𝐱𝐡𝐢𝐛𝐢𝐭𝐨𝐧” 𝐝𝐚𝐭ë 𝟏𝟓-𝟏𝟔 𝐒𝐡𝐭𝐚𝐭𝐨𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟏. Target grupi i takimeve ...

Read More
20 Aug
0

Ftesë për pjesëmarrje në eventin “Digital ICT Week”, datë 13-17 Shtator 2021

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) dhe Enterprise Europe Network Albania (EEN-Albania), në cilësinë e bashkëorganizatorit, ju ftojnë të bëheni pjesë e takimeve që do të zhvillohen online dhe fizikisht në eventin “𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐈𝐂𝐓 𝐖𝐞𝐞𝐤” 𝐝𝐚𝐭ë 𝟏𝟑- 𝟏𝟕 𝐒𝐡𝐭𝐚𝐭𝐨𝐫 ...

Read More
18 Aug
0

Ftesë për pjesëmarrje në eventin Industry 4.0 International Days, 07-08 Shtator 2021

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) dhe Enterprise Europe Network Albania (EEN-Albania), në cilësinë e bashkëorganizatorit, ju ftojnë të bëheni pjesë e takimeve B2B që do të zhvillohen online dhe fizikisht në eventin “𝐈𝐧𝐝𝐮𝐬𝐭𝐫𝐲 𝟒.𝟎 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐃𝐚𝐲𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟏”, 𝐝𝐚𝐭ë ...

Read More
18 Aug
0

Ftesë për pjesëmarrje në eventin “Digital Rail Convention”, datë 8 Shtator 2021

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) dhe Enterprise Europe Network Albania (EEN-Albania), në cilësinë e bashkëorganizatorit, ju ftojnë të bëheni pjesë e takimeve B2B që do të zhvillohen online dhe fizikisht në eventin “𝐃𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐑𝐚𝐢𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟏” 𝐝𝐚𝐭ë 𝟖 ...

Read More