Mundësi bashkëpunimi me udhëheqësit e teknologjisë së Internetit në edicionin e 2-të Kongresit Botëror të internetit
#Mbështetur nga EEN-Shqipëri, gjashtë kompani shqiptare tashmë janë pjesë e takimeve B2B. Takime të #Para-planifikuara 30-min, ku biznesi ka mundësi të vendosë me cilin është i interesuar të takohet.
Revolucioni IOT është sfidues per kompanitë nga të gjitha industritë sepse lidhet me makinat, proceset, njerëzit dhe produktet, me qellim për të fituar efikasitetin,për të ulur kostot, për të përmirësuar operacionet, per të rritur kënaqësinë e konsumatorit dhe për të përmirësuar kushtet e punës.

mig1