Bashkimi Europian

BE-ja është ndryshe nga çdo gjë tjetër, ajo nuk është një qeveri, një shoqatë e shteteve, apo një organizatë ndërkombëtare.Përkundrazi, 28 vendet anëtare kanë hequr dorë nga një pjesë të sovranitetit të tyre në institucionet e BE-së, me shumë vendimet e marra në nivel evropian.

Bashkimi Evropian ka dhënë më shumë se 60 vjet paqe, stabilitetit dhe prosperitetit në Evropë, ka ndihmuar në rritjen e standardevetë jetesës të qytetarëve tanë, lancoi monedhën e vetme evropiane (euro), dhe në mënyrë progresive ndërtoi një treg të vetëm në mbarë Evropën, tregun e lirë të mallrave, shërbimeve, njerëzve dhe kapitalit.

Ne jemi të angazhuar në rindërtimin e jetës dhe komunitetit në zonat e konfliktit si Afganistani.Ne mbështesim përpjekjet për arritjen e paqes në Lindjen e Mesme, ne promovojmë praktikat e shëndosha mjedisore, kontribuojmë në përpjekjet globale për të kontrolluar përhapjen bërthamore.gjyqësore, zbatimin e ligjit, dhe zyrtarët evropianë të sigurisë bashkëpunojnë me SHBA-të dhe partnerë të tjerë për të luftuar terrorizmin dhe krimin tranzicional.

BE-ja dhe shtetet anëtare tona janë ofruesit më të mëdhenj të ndihmës zyrtare për zhvillim neper botë dhe ne jemi të përfshirë në fusha të tjera që mbështesin zhvillimin dhe uljen e varfërisë, të tilla si ruajtjen e paqes, duke respektuar të zgjedhjeve dhe duke siguruar ndihmë humanitare për rindërtim në rast të fatkeqesive natyrore dhe konflikteve.

Website: eeas.europa.eu/delegations/albania_sq

Email: delegation-albania@eeas.europa.eu