Instituti për Politikat Publike dhe Mirëqeverisje (IPPM-Albania) një nga partnerët e EEN-Albania ka publikuar botimin
“𝐍𝐝ë𝐫𝐦𝐚𝐫𝐫𝐣𝐞𝐭 𝐞 𝐕𝐨𝐠𝐥𝐚 𝐝𝐡𝐞 𝐭ë 𝐌𝐞𝐬𝐦𝐞 𝐝𝐡𝐞 𝐈𝐧𝐨𝐯𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐧ë 𝐓𝐞𝐤𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐣𝐢𝐧ë 𝐞 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐢𝐭”.
Ky botim synon të jap një pasqyrim të situatës së sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme mbi përshtatjen në tregun dinamik dhe përdorimin e teknologjisë së informacionit.
Botimi përmban informacione mbi risitë teknologjike dhe përshtatjen e tyre në bizneset NVM, tregtinë elektronike dhe sfidat e NVM –ve përballë teknologjisë.