Enterprise Europe Network (EEN), si rrjeti më i madh në botë për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, ka kontribuar në hartimin dhe zbatimin e programeve të Fondit Evropian për Zhvillimin Rajonal (ERDF). Aktorët e rrjetit mbulojnë një gamë të gjerë shërbimesh, duke filluar nga shërbimet klasike të këshillimit të biznesit, shërbime ndërkombëtarizimi, deri te shërbimet e krijuara të aftësive për menaxhimin e inovacionit. Njihuni me broshurën “Enterprise Europe Network – enriching ERDF programmes”, e cila përmban informacione mbi kontributin e partnerëve të rrjetit në hartimin dhe zbatimin e programeve të Fondit Evropian për Zhvillimin Rajonal (ERDF).