Si të merrni dhe ofroni mbështetje gjatë pandemisë koronavirus?

Artikulli në vijim i publikuar nga rrjeti EEN ju vjen në ndihmë me informacione mbi: Aksesin në Financa për kompanitë SME si edhe nevojat për platforma online.

Informohuni më shumë duke klikuar linkun: https://europa.eu/!Gt64qv