𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐩𝐫𝐢𝐬𝐞 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 –𝐀𝐥𝐛𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐣𝐮 𝐟𝐭𝐨𝐧 𝐭ë 𝐩𝐥𝐨𝐭ë𝐬𝐨𝐧𝐢 𝐩𝐲𝐞𝐭ë𝐬𝐨𝐫𝐢𝐧 “𝐒𝐌𝐄 𝐅𝐞𝐞𝐝𝐛𝐚𝐜𝐤”

Ky pyetësor i drejtohet sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme shqiptare (NVM), të cilat janë të përfshira ose synojnë tregjet ndërkombëtare në Europë dhe me gjerë.
Pyetësori do të shërbejë si një matës i njohurive dhe shërbimeve që kanë apo synojnë të kenë NVM-të shqiptare mbi bërjen e biznesit në Evropë, njohjen e programeve mbështetëse evropiane, shërbimet e rrjetit Enterprise Europe Network, si edhe do të ndihmojë Komisionin Evropian të orientojë politikat mbështetëse të biznesit drejt nevojave të rëndësishme të tyre.
Linku i pyetësorit: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2yKXJMnOrkt711NPeTQ7nsZrs7GYID_bM_bIVioejPnBC5w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR2jLVluiTawaJGH68Pnt_Ar9_EMPT2aKEqJDxqzC5vYH2tSIRTLRnhQWso.