Enterprise Europe Network – Albania (EEN-Albania) publikon Newsletterin elektronik për periudhën Korrik-Shtator 2020.
Në këtë Newsletter do të gjeni informacione rreth aktiviteteve të Rrjetit, takimeve të zhvilluara duke respektuar rregullat e vendosura në këtë periudhë pandemie, përditësime dhe informacione të rëndësishme mbi sipërmarrjen.
Edhe pse pandemia COVID-19 ka ndryshuar prioritetet dhe nevojat e shumë bizneseve, Enterprise Europe Network EEN ka ofruar mënyra inovative në mbështetje të bizneseve, për të përballur sfidat gjatë kësaj periudhe.
Me një qasje virtuale , Rrjeti EEN do të vazhdojë të mbështesë bizneset për të gjetur tregje evropiane dhe mënyra të reja inovative të punës.
Për t’u informuar mbi newsletterin, vizitoni linkun në vijim: