eTranslation, është një shërbim automatik i përkthimit, i vënë në dispozicion nga Komisioni Europian në mbështetje të Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme europiane.

NVM-të mund të përkthejnë çdo dokument ose tekst të thjeshtë në një mënyrë të lehtë, të lirë dhe të sigurt në më shumë se 24 gjuhë.

Klikoni linkun për më shumë informacion: https://bit.ly/39DGAZu