EEN-Albania informon mbi zhvillimin e eventit “EU Industry Days” në datat  23-26 Shkurt 2021.
Eventi “EU Industry Days” do të zhvillohet online dhe do të shërbejë si një platformë ideale për të diskutuar mbi sfidat industriale, për t’u njohur me informacione të rëndësishme mbi mundësi të reja financimi të Bashkimit Evropian, si edhe për të nisur bashkëpunime me partnerë të ndryshëm.
Të gjithë të interesuarit mund të regjistrohen nëpërmjet linkut https://www.euindustrydays.eu/?fbclid=IwAR3efJ2-6JyriMgYYPcQ8N5kAO0kP_cOsRfHi-YTj_dV9IP6fKGTDxGIuG8