Grupi EIB, në bashkëpunim me Fondin e Inovacionit (Serbi), Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë së Serbisë, Delegacionin e BE-së në Serbi, Horizonti 2020  dhe partnerët e biznesit në Ballkanin Perëndimor kane kënqësinë t’ju informojne në lidhje me seminarin e ardhshëm InnovFin “Mbështetja inovacionit në Ballkanin Perëndimor”. Për informacione te mëtejshme lidhur me pjesëmarrjen vizitoni linkun: www.eib.org/supportinginnovation-in-the-western-balkans

Eventi do të mbahet më 28 nëntor 2016, në Regency Hyatt Beograd. Pjesëmarrja në konferencë është pa pagesë, por të ftuarit janë përgjegjës për shpenzimet e tyre të udhëtimit. Kolegët janë të mirëpritur për te marre pjese. Për detaje, ju lutemi kontaktoni direkt në innovfinevents@eib.org.