Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) dhe Enterprise Europe Network Albania (EEN-Albania), në cilësinë e bashkëorganizatorit, ju ftojnë të bëheni pjesë e takimeve online dhe fizike që do të zhvillohen në eventin “𝐌𝐞𝐞𝐭 𝐢𝐧 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐲 𝐟𝐨𝐫 𝐋𝐢𝐟𝐞 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞𝐬” datë 29 Shtator -1 Tetor.
Regjistroni profilin e kompanisë tuaj online dhe bëhuni pjesë e takimeve B2B me fokus:
Shëndetësinë dhe farmacinë, Pajisjet Mjekësore, Bioteknologjinë, IT në sektorin e shëndetit etj.
Për më shumë informacion vizitoni faqen zyrtare të eventit: https://genova2021.mit4ls.b2match.io/.
Për asistencë mbi mënyrën e regjistrimit kontaktoni në adresën e emailit info@aida.gov.al ose info@een.al.