AGJENCIA SHQIPTARE E ZHVILLIMIT TË INVESTIMEVE (AIDA), SI KOORDINATORE E RRJETIT EUROPIAN TË NDËRMARRJEVE ka nderin të ftojë biznesin e qarkut të Elbasanit të marre pjesë në Eventin “Info Day mbi Rrjetin Europian të Ndërmarrjeve”

Datë: 24 Qershor 2016
Vendodhja: Hotel Skampini, Elbasan
Ora: 10:00 – 12:00