Manuali online “Mbi praktikat dhe inovacionin në vendin e punës”

Për të gjitha bizneset e vogla dhe të mesme të interesuara për inovacionin në vendin e punës si edhe këshillat praktike mbi mënyrat për të përmirësuar proceset organizative dhe për të rritur konkurrencën, ju vjen ndihmë manuali online “Mbi praktikat dhe inovacionin në vendin e punës”. Ky manual përmban raste studimi dhe shërben si një mjet i dobishëm për bizneset, si edhe të punësuarit që kanë nevojë për këshilla praktike mbi implementimin e inovacionit dhe mbi veprimet konkrete që duhet të ndërmerren.

Në këte manual bizneset do të gjejnë një përzgjedhje të praktikave të inovacionit në vendin e punës, së bashku me një pyetësor të vetëvlerësimit interaktiv që i lejon ata të identifikojnë nevojat e tyre specifike.

Njihuni me manualin online duke klikuar linkun:
https://www.innovasouthproject.eu/…/INNOVASOUTH-MANUAL-engl…