EEN – Albania është duke monitoruar vazhdimisht zhvillimet më të fundit në lidhje me situatën e shkaktuar nga COVID -19. Në mbështetje të përpjekjeve të Qeverisë së Shqipërisë për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të COVID-19, ekipi ynë është duke punuar online.

Në linkun në vijim mund të gjeni një informacion të plotë mbi masat financiare në mbështetje të bizneseve si pasojë e pandemisë COVID-19.

https://een.al/wp-content/uploads/2020/04/MASAT-N%C3%8B-KUAD%C3%8BR-T%C3%8B-PLANIT-FINANCIAR.pdf