Ju ftojmë të informoheni më shumë rreth aktiviteteve të Rrjetit Europian të Ndërmarrjeve në Shqipëri (EEN-Albania).

Njihuni me Newsletter-in për periudhën Janar -Mars 2020 duke vizituar linkun në vijim:

https://een.al/wp-content/uploads/2020/05/Newsletter_No.1-Janar-Mars-2020-2.pdf?fbclid=IwAR13lOzyhY0ng4hwUleFPR5Vgvr_JzCwx_0fXtMn5XjVdyUBkVkp2ZoqTqk.

EEN Albania ka si qëllim që me anë të këtij botimi të informojë në mënyrë të vazhdueshme publikun dhe bizneset për aktivitetet e rrjetit.