Rrjeti Evropian i Ndërmarrjeve (EEN-Albania) sjell për publikun, bizneset dhe palët e interesuara Newsletter-in elektronik për periudhën Maj 2021.

Në këtë Newsletter do të gjeni informacione rreth aktivitetit të Rrjetit, takimet e organizuara, përditësime dhe informacione të rëndësishme mbi sipërmarrjen, thirrje dhe evente mbi sektorë të ndryshëm të ekonomisë.

Me një qasje virtuale, Rrjeti EEN do të vazhdojë të mbështesë bizneset për të gjetur tregje evropiane dhe mënyra të reja inovative të punës.

Ju ftojmë të shfletoni Newsletter-in për periudhën Maj për t’u njohur me aktivitetet që Enterprise Europe Network-Albania ka zhvilluar gjatë kësaj periudhe.

https://een.al/wp-content/uploads/2021/06/Newsletter-nr.3-2021.pdf?fbclid=IwAR2QXp4QNyoBm7KC-XQFF-WIEc5DjmA1LO_WxIMx9DWMpgayr8ddMbkzRz0