Rrjeti Evropian i Ndërmarrjeve (EEN-Albania) sjell për publikun, bizneset dhe palët e interesuara Newsletter-in elektronik për muajin Qershor 2021.
Në këtë Newsletter do të gjeni informacione rreth aktivitetit të Rrjetit, takimet e organizuara, përditësime dhe informacione të rëndësishme mbi sipërmarrjen, thirrje dhe evente mbi sektorë të ndryshëm të ekonomisë.
Klikoni në linkun: https://www.een.al/wp-content/uploads/2021/08/Newsletter-nr.-4-2021.pdf?fbclid=IwAR0rbOXBzR12FAb7NZG98VtUfOWFK6cx6u6SLYP3wrZmme3exysSSPuVBBA