Mbahet në Vjenë një nga forumet më të mëdha vjetore të sektorit të Agrikulturës. Forumi organizohet nga Dhoma Ekonomike Austriake në kuadër të Rrjetit më të madh të kompanive Enterprise Europe Network.
AIDA si koordinatore e këtij Rrjeti per Shqiperine merr pjesë si bashkëorganizatore në këtë event.
Në forum marrim pjesë 300 kompani nga 43 vende te Europes, SHBA, Australi, Kanada, Mbreteri e Bashkuar. Kompanite jane duke zhvilluar takime B2B të cilat do të shtrihen përgjate gjithë ditës, me qëllim nënshkrimin e marreveshjeve te partneritetit dhe ndërkombetarizimit të kompanise së tyre.