Si mundet Europe Enterprise Network – Albania të ndihmojë biznesin tuaj? Çfarë shërbimesh ofrojmë, NVM-të rritjes të orientuar? Si i Vlerësojnë klientët shërbimet tona?
Gjithçka duhet të dini në më pak se 2 minuta!